top of page
LE_Logo_negativ_midtstillt.png

Langenga Deleie gir flere muligheten til å realisere boligdrømmen i samarbeid med CoOwner

Hvordan fungerer det?

Med CoOwner-modellen som ligger til grunn for Langenga Deleie, hjelper vi flere å bli eier av egen bolig. Har du inntekt og betjeningsevne, men mangler deler av egenkapitalen, kan CoOwner kjøpe leilighetene sammen med deg. Du står som eier av boligen, mens vi er medlånetager visavis banken.

Med Langenga Deleie, kan du eie så lite som 30% av boligen og CoOwner resterende 70%. Du kan deretter gradvis kjøpe CoOwner ut av boligen når du har økt din egenkapital, enten i form av kontanter eller i kombinasjon med eventuell verdiøkning på din del av boligen. Normalt sett vil det ta 3-5 år innen du har overtatt 100% av boligen.

Regnestykket

Koster en leilighet kr 3.000.000 eks omkostninger og vi inngår en Langenga Deleie avtale med deg på 50/50-basis, vil du ved 15% egenkapitalkrav kun måtte ha halvparten av nødvendig egenkapital.

Figuren under viser hvordan Deleie skiller seg økonomisk fra Leie og Eie.

Screenshot 2023-09-05 at 14.19.13.png

Med Langenga Deleie betaler du renter og avdrag på din andel av lånet, felleskostnader, samt en månedsleie til CoOwner. Som deleier sammen med deg står vi solidarisk i alle aspekter av boligkjøpet helt til du er klar for å bli 100% eier av boligen.

 

Vi tilbyr Deleie gjennom CoOwner på alle ledige leiligheter i hus 5.

For mer informasjon om hvordan kjøpe en Langenga Deleie bolig, kontakt megler:

Søk om Langenga Deleie med CoOwner her

S&J Logo Ligg Prosjektmegling RGB.png
Lene.jpeg

LENE MARKEGÅRD

Eiendomsmegler

Tom.jpeg

TOM Z. BLIKSMARK

Eiendomsmegler

bottom of page