2586-02-CON-e-07_little_creek_R02.jpg

til deg som er berørt av utbyggingen

INFORMASJON

Det pågår per dags dato 3 byggeprosjekter samtidig i Langenga.

 

OTWIKE AS etablerer felles infrastruktur (vann og avløp, vei inkludert rundkjøring, bussholdeplasser og ny gang- og sykkelvei), prosjektet er estimert ferdigstilt innen august 2022. Veidekke AS etablerer sykkelvelodrom og et næringsbygg og estimert ferdigstillelse er i løpet av 2023. Asker Entreprenør etablerer et boligprosjekt i flere byggetrinn med estimert ferdigstillelse i løpet av 2026.

 

Vi håper på forståelse for at arbeidet vil medføre noe støy, og for å gi alle berørte et lite innblikk i hva som foregår på byggeplassene i Langenga, har vi derfor satt opp en oversikt over planlagte arbeide.

BOLIGPROSJEKT

Arbeidet utføres av:

ASKER ENTREPRENØR AS

E-post: langenga@asent.no

Uke       Arbeidstype                     Arbeidstid

 

Uke 20   Betong/Tilbakefylling*         07 - 19

Uke 21   Betong/Tilbakefylling*         07 - 19

Uke 22   Betong/Tilbakefylling*         07 - 19

Uke 23   Betong/Tilbakefylling*         07 - 19

               

Spesielle kommentarer:

* Betongarbeider i garasjekjeller og råbygg hus 1A og 1B. Tilbakefylling mot kjellervegger langs vei.

INFRASTRUKTUR

Arbeidet utføres av:

OTWIKE

E-post: daniel@otwike.no

Uke           Arbeidstype         Arbeidstid

 

Uke 20      Gang-/sykkelsti*       07 - 19

Uke 21      Gang-/sykkelsti*       07 - 19

Uke 22      Gang-/sykkelsti*       07 - 19

Uke 23      Gang-/sykkelsti*       07 - 19     

Spesielle kommentarer:

* Uke 20 Setting av kantstein og avretting for asfaltering. 

Uke 21 Setting av kantstein og avretting for asfaltering. 

   

Uke 22  Setting av kantstein og avretting for asfaltering. Oppstart med arbeid i rundkjøringen. 

 

Uke 23 Setting av kantstein og avretting for asfaltering. Setting av natursteinsmur i rundkjøring.

Tidvis støy vil forekomme i forbindelse med sikring av berg.


Sikring av berg vil kun gjennomføres innenfor normal arbeidstid (07.00-19.00) 

       

VELODROMPROSJEKT

Arbeidet utføres av:

VEIDEKKE

E-post: sindre.johnsrud@veidekke.no

Uke          Arbeidstype            Arbeidstid

 

Uke 16     Grunn- / fasade-        07 - 19

                 arbeider

Uke 17     Grunn- / fasade-        07 - 19

                 arbeider

Uke 18     Grunn- / fasade-       07 - 19

                  arbeider

Uke 19     Grunn- / fasade-       07 - 19

                 arbeider

Spesielle kommentarer:

Fjellsikring vil pågå i løpet av perioden.

OUR CLIENTS

Langenga byggekamera

Her kan du følge med på byggeaktiviteten på byggeplassen.