top of page
2586-02-CON-e-07_little_creek_R02.jpg

INFORMASJON

til deg som er berørt av utbyggingen

til deg som er berørt av utbyggingen

INFORMASJON

Det pågår per dags dato 3 byggeprosjekter samtidig i Langenga.

 

OTWIKE AS etablerer felles infrastruktur (vann og avløp, vei inkludert rundkjøring, bussholdeplasser og ny gang- og sykkelvei), prosjektet er estimert ferdigstilt innen august 2022. Veidekke AS etablerer sykkelvelodrom og et næringsbygg og estimert ferdigstillelse er i løpet av 2023. Asker Entreprenør etablerer et boligprosjekt i flere byggetrinn med estimert ferdigstillelse i løpet av 2026.

 

Vi håper på forståelse for at arbeidet vil medføre noe støy, og for å gi alle berørte et lite innblikk i hva som foregår på byggeplassene i Langenga, har vi derfor satt opp en oversikt over planlagte arbeide.

BOLIGPROSJEKT

Arbeidet utføres av:

ØMF Asker Ringerike

E-post: langenga@asent.no

Uke                Arbeidstype              Arbeidstid

 

Uke 08 - 12 Boring energibrønner   07 - 19

Uke 09 - 16 Grave- /grunnarbeider  07 - 19

Uke 13 - 18 Pelearbeider.                  07 - 19

Spesielle kommentarer:

INFRASTRUKTUR

Arbeidet utføres av:

OTWIKE

E-post: daniel@otwike.no

Uke                 Arbeidstype      Arbeidstid

 

Uke 09 - 13     Fjellsikring       07 - 19 (21)

Uke 13 - 20     Veiarbeide*      07 - 19 (21)

Spesielle kommentarer:

*Etablering av rundkjøring, og ferdigstilling av fylkesvei.

 

Avsluttende arbeider med sikring av berg, og oppføring av mur. Planlagt oppstart av arbeid med rundkjøring og trafikkøyer i uke 13. 

VELODROMPROSJEKT

Arbeidet utføres av:

VEIDEKKE

E-post: Morten-Hoff.Eek@veidekke.no

Uke                Arbeidstype        Arbeidstid

 

Uke 08 - 22    Utomhusarb.*          07 - 19

                       

Spesielle kommentarer:

*Vi jobber med utomhusarbeider på tak, fasader på velodrom og innrednings-arbeider i velodrom gjennom våren.

OUR CLIENTS

Langenga byggekamera

Her kan du følge med på byggeaktiviteten på byggeplassen.

bottom of page