2586-02-CON-e-07_little_creek_R02.jpg

til deg som er berørt av utbyggingen

INFORMASJON

Det pågår per dags dato 3 byggeprosjekter samtidig i Langenga.

 

OTWIKE AS etablerer felles infrastruktur (vann og avløp, vei inkludert rundkjøring, bussholdeplasser og ny gang- og sykkelvei), prosjektet er estimert ferdigstilt innen august 2022. Veidekke AS etablerer sykkelvelodrom og et næringsbygg og estimert ferdigstillelse er i løpet av 2023. Asker Entreprenør etablerer et boligprosjekt i flere byggetrinn med estimert ferdigstillelse i løpet av 2026.

 

Vi håper på forståelse for at arbeidet vil medføre noe støy, og for å gi alle berørte et lite innblikk i hva som foregår på byggeplassene i Langenga, har vi derfor satt opp en oversikt over planlagte arbeide.

BOLIGPROSJEKT

Arbeidet utføres av:

ASKER ENTREPRENØR AS

E-post: langenga@asent.no

Uke                Arbeidstype              Arbeidstid

 

Uke 42 - 52  Betong/Tømmerarb.*      07 - 19

Spesielle kommentarer:

*  Uke 34 - 38 vil det være tømmerarbeider, fasadearbeider, innvendige arbeider og betongarbeider med elementmontasje på boligprosjektet.

INFRASTRUKTUR

Arbeidet utføres av:

OTWIKE

E-post: daniel@otwike.no

Uke                 Arbeidstype      Arbeidstid

 

Uke 42 - 52     Gang-/sykkelsti       07 - 19

Spesielle kommentarer:

Avsluttende arbeider på gang-/sykkelsti. Sikring av berg, og opparbeidelse av rundkjøring er planlagt å starte opp ila oktober. 

VELODROMPROSJEKT

Arbeidet utføres av:

VEIDEKKE

E-post: Morten-Hoff.Eek@veidekke.no

Uke                Arbeidstype        Arbeidstid

 

Uke 36 - 52    Bæresystem/           07 - 19

                        taktekking*

Spesielle kommentarer:

*Arbeider med bæresystem og taktekking på velodromen.

OUR CLIENTS

Langenga byggekamera

Her kan du følge med på byggeaktiviteten på byggeplassen.