2586-02-CON-e-07_little_creek_R02.jpg

til deg som er berørt av utbyggingen

INFORMASJON

Det pågår per dags dato 3 byggeprosjekter samtidig i Langenga.

 

OTWIKE AS etablerer felles infrastruktur (vann og avløp, vei inkludert rundkjøring, bussholdeplasser og ny gang- og sykkelvei), prosjektet er estimert ferdigstilt innen august 2022. Veidekke AS etablerer sykkelvelodrom og et næringsbygg og estimert ferdigstillelse er i løpet av 2023. Asker Entreprenør etablerer et boligprosjekt i flere byggetrinn med estimert ferdigstillelse i løpet av 2026.

 

Vi håper på forståelse for at arbeidet vil medføre noe støy, og for å gi alle berørte et lite innblikk i hva som foregår på byggeplassene i Langenga, har vi derfor satt opp en oversikt over planlagte arbeide.

BOLIGPROSJEKT

Arbeidet utføres av:

ASKER ENTREPRENØR AS

E-post: langenga@asent.no

Uke       Arbeidstype                       Arbeidstid

 

Uke 25   Betong/Tilbakefylling*            07 - 19

Uke 26   Betong/Tilbakefylling*            07 - 19

Uke 27   Betong/Tilbakefylling*            07 - 19

Uke 28   Betong/Tømmerarbeider*     07 - 19

Uke 29   Utvendig tømmerarbeider*   07 - 19

Uke 30   Utvendig tømmerarbeider*   07 - 19

Uke 31   Utvendig tømmerarbeider*   07 - 19

Uke 32   Utvendig tømmerarbeider*   07 - 19

               

Spesielle kommentarer:

* Uke 25/26 - Betongarbeider i garasjekjeller og råbygg hus 1A og 1B. Tilbakefylling mot kjellervegger langs vei.

* Uke 27 - Betongarbeider i garasjekjeller. Tekkearbeider av kjeller. Mindre gravearbeider og tilbakefylling mot kjellervegger.

* Uke 28 - Betongarbeider i garasjekjeller. Oppstart av tømmerarbeider hus 1A og 1B. Mindre gravearbeider og tilbakefylling mot kjellervegger.


*Uke 29 Utvendig tømmerarbeider Hus 1A og 1B. Mindre gravearbeider og tilbakefylling mot kjellervegger.


*Uke 30 Utvendig tømmerarbeider Hus 1A og 1B. Mindre gravearbeider og tilbakefylling mot kjellervegger.


*Uke 31 Utvendig tømmerarbeider Hus 1A og 1B. Betongarbeider i garasjekjeller. Tekkearbeider.


*Uke 32 Utvendig tømmerarbeider Hus 1A og 1B. Råbygg Betong hus 2 og hus 3. Tekkearbeider.

Tekkearbeider medfører arbeid med varm asfalt. Dette kan gi noe lukt under legging som kanskje merkes, men er ikke farlig.

Det vil være produksjon gjennom sommerferien ved utvendige tømmerarbeider på Hus 1A og 1B.

INFRASTRUKTUR

Arbeidet utføres av:

OTWIKE

E-post: daniel@otwike.no

Uke           Arbeidstype         Arbeidstid

 

Uke 28      Gang-/sykkelsti       07 - 19

Uke 29      Gang-/sykkelsti       07 - 19

Uke 30      Gang-/sykkelsti       07 - 19

Uke 31      Gang-/sykkelsti       07 - 19     

Uke 32      Gang-/sykkelsti       07 - 19 

Spesielle kommentarer:

Tidvis støy vil forekomme i forbindelse med sikring av berg.


Sikring av berg vil kun gjennomføres innenfor normal arbeidstid

(07.00-19.00)

VELODROMPROSJEKT

Arbeidet utføres av:

VEIDEKKE

E-post: sindre.johnsrud@veidekke.no

Uke          Arbeidstype            Arbeidstid

 

Uke 25     Grunn- / fasade-        07 - 19

                 arbeider

Uke 26     Grunn- / fasade-        07 - 19

                 arbeider

Uke 27     Grunn- / fasade-        07 - 19

                 arbeider

Uke 28     Grunn- / fasade-        07 - 19

                 arbeider

Uke 29     Grunn- / fasade-        07 - 19

                 arbeider

Uke 30     Grunn- / fasade-       07 - 19

                  arbeider

Uke 31     Grunn- / betong-       07 - 19

                 arbeider

Uke 32     Grunn- / betong-       07 - 19

                 arbeider

Spesielle kommentarer:

OUR CLIENTS

Langenga byggekamera

Her kan du følge med på byggeaktiviteten på byggeplassen.